9 L vandens putų gesintuvas

  • 9 L vandens putų gesintuvas

  • Naujos kartos gesintuvas, veikiantis šaldančių ir impregnuojančių putų pagrindu, kurios apsaugo nuo pakartotinio gaisro įsiliepsnojimo. Tinkamas A klasės (kietosios medžiagos), B klasės (degieji skysčiai, benzinas, spiritas, lakas) gaisrams gesinti. Galima gesinti elektros prietaisus iki 1000 V.

    Gesinimo bandymai atlikti MPA Dresden laboratotijoje Vokietijoje.

    Išduotas GTC sertifikatas Nr. GTC 100779.