6 L vandens putų gesintuvas

  • 6 L vandens putų gesintuvas

  • Naujos kartos gesintuvas, veikiantis šaldančių ir impregnuojančių putų pagrindu, kurios apsaugo nuo pakartotinio gaisro įsiliepsnojimo. Tinkamas A klasės (kietosios medžiagos), B klasės (degieji skysčiai, benzinas, spiritas, lakas) gaisrams gesinti. Galima gesinti elektros prietaisus iki 1000 V.

    Gesinimo bandymai atlikti MPA Dresden laboratotijoje Vokietijoje.

    Išduotas GTC sertifikatas Nr. GTC 100779.

    Pagaminta ir sertifikuota Lietuvoje.